Załącznik-4-Akademia-Pozytywnej-Zmiany-Oświadczenie-dotyczące-pomocy-de-minimis