Zał 5 – Umowa na udział Przedsiębiorstwa w Projekcie