Rozpędź swój biznes

Przystąp do projektu w 100% finansowanego ze środków unijnych
wavy_gold_line

Akademia Pozytywnej Zmiany

to szansa pozyskania nowych umiejętności oraz:
Sprawdź szczegóły
Image

Rozpędź swój biznes

Przystąp do projektu w 100% finansowanego ze środków unijnych
wavy_gold_line

Akademia Pozytywnej Zmiany

to szansa pozyskania nowych umiejętności oraz:

Rekrutacja

Do projektu zapraszamy firmy po tzw. porażce biznesowej, które:
 • Posiadają siedzibę na terenie Polski

 • Spełniają warunki umożliwiające otrzymanie przez nich pomocy de minimis lub pomocy publicznej

 • Działają na rynku nie dłużej niż 6 m-cy

i jednocześnie
 • Do 24 m-cy przed przystąpieniem do projektu zamknęły działalność gospodarczą / zlikwidowały spółkę prawa handlowego

Kto może się zgłosić?
Właściciele firm, wspólnicy spółek prawa handlowego oraz pracownicy

Rekrutacja

Do projektu zapraszamy firmy po tzw. porażce biznesowej, które:
 • Działają na rynku nie dłużej niż 6 m-cy

i jednocześnie
 • Do 24 m-cy przed przystąpieniem do projektu zamknęły działalność gospodarczą / zlikwidowały spółkę prawa handlowego

Kto może się zgłosić?
Właściciele firm, wspólnicy spółek prawa handlowego oraz pracownicy

Etapy Projektu

wraz z planowanymi terminami pierwszej fazy

Etapy Projektu

wraz z planowanymi terminami pierwszej fazy
Image

Szkolenie I

Tworzenie strony internetowej

Przygotujemy wspólnie profesjonalną stronę internetową dla twojej firmy
wavy_gold_line
1
Projekt i wdrożenie strony internetowej (24h)
Indywidualna współpraca z ekspertem

 • Unikalny projekt strony internetowej, instalacja i konfiguracja, pobranie WordPress 
 • Personalizacja kokpitu, budowanie treści, dodanie wpisów z mediami 
 • Utworzenie strony głównej i dodanie menu, administrowanie stroną
 • Wygląd strony, przygotowanie grafiki, dodawanie widgetów na stronę, tworzenie bloga
2
Kurs marketingu internetowego (2 dni)

 • Metodyka 3i Digital Marketing Institute na przykładzie własnej strony www
 • Research grup docelowych i konkurencji w digitalu, dotarcie do klienta - Customer Journey Map
 • Koncepcje i strategie content marketingowe, typy contentu i formaty treści, tworzenie person

Social Media Marketing:

 • Kluczowe platformy społecznościowe i optymalizacja profili organizacji w kanałach społecznościowych
 • Tworzenie społeczności i angażowanie odbiorców w social media
 • Tworzenie i optymalizowanie kampanii reklamowych (Facebook, LinkedIn, Twitter i Snapchat)

SEO (Search Engine Optimization):

Pozycjonowanie własnej strony internetowej, kluczowe elementy SEO

EFEKT – własna strona www
Image

Szkolenie II

Media społecznościowe

Wspólnie stworzymy Twoje profile społecznościowe i zaplanujemy kampanię marketingową w Internecie
wavy_gold_line
1
Strategia marketingowa w Internecie (24h)
Indywidualna współpraca z ekspertem

 • Ocena wizerunku firmy i konkurencji w mediach społecznościowych
 • Założenie / przebudowa profilu firmy lub marki osobistej na Facebook, LinkedIn lub YouTube
 • Zbudowanie koncepcji treści oraz dobrych i realnych pomysłów na przekaz na poszczególnych kanałach
 • Wskazówki dotyczące wyboru profesjonalnych narzędzi do treści, montowania filmów, dodawania muzyki i efektów dźwiękowych 
 • Przygotowanie strategii komunikacji w mediach społecznościowych i wsparcie w procesie wdrażania planów działania.
2
Kurs obsługi social media (2 dni)

 • Optymalizacja profili organizacji w kanałach społecznościowych
 • Tworzenie i optymalizowanie kampanii reklamowych (Facebook, LinkedIn, Twitter i Snapchat)
 • Narzędzia analityczne wspierające targetowanie i research grup docelowych, content marketing

Planowanie komunikacji:

 • Komunikacja wizualna: grafiki, infografiki, GIFy, zdjęcia 360, zdjęcia 3D, pokazy slajdów.
 • Facebook Live - kiedy i jak tworzyć transmisje na żywo.
 • Narzędzia wspomagające tworzenie treści (m.in. Canva, Adobe Spark, Facebook Creative Hub)
 • Analiza efektywności działań przykładowe narzędzia (m.in. Sotrender, Google Analytics) 
EFEKT – Umiejętność planowania i realizacji działań promocyjnych w mediach społecznościowych
Image

Szkolenie III

Dofinansowanie ze środków unijnych

Pomożemy ci przygotować wniosek o dofinansowanie twojej działalności
wavy_gold_line
1
Przygotowanie wniosku o dofinansowanie (24h)
Indywidualna współpraca z ekspertem

 • Analiza potrzeb inwestycyjnych oraz identyfikacja aktualnych konkursów adekwatnych do potrzeb
 • Przygotowanie wniosku, biznes planu i niezbędnych załączników
 • Wsparcie w procesie aplikowania w zakresie obsługi systemu teleinformatycznego
2
Kurs z zakresu pozyskiwania środków unijnych (2 dni)

Informacje dotyczące głównych źródeł pozyskiwania funduszy europejskich:

 • Przegląd Programów Operacyjnych dla firm w roku 2020
 • Dostępne konkursy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej:

 • Zasady sporządzania projektów inwestycyjnych, kwalifikowalność wydatków w projekcie
 • Omówienie ścieżki aplikowania o wsparcia i warsztaty z wypełniania dokumentacji projektowej
 • Przygotowanie analizy finansowej projektu – rachunkowość we wniosku o dofinansowanie

Rozliczanie projektu dofinansowanego ze środków unijnych:

 • Zamówienia publiczne, zasada konkurencyjności, rozeznanie rynku
 • Przygotowanie wniosków o płatność, zasady korekt finansowych – najczęściej popełniane błędy
EFEKT – weryfikacja możliwości ubiegania się o dofinansowanie
Image

Szkolenie IV

Kurs menedżerski

Pomożemy ci stworzyć nową strategię biznesową
wavy_gold_line
1
Przygotowanie i wdrożenie strategii biznesowej (24h)
Indywidualna współpraca z ekspertem

 • Analiza sytuacji firmy na rynku w ujęciu mikro i makrootoczenia
 • Wyznaczenie celów strategicznych i określenie kierunków działania
 • Opracowanie planu wdrożenia i kontakt z ekspertem w zakresie realizacji strategii
2
Kurs menedżerski (2 dni)

Narzędzia i techniki zarządzania dla osiągania wyznaczonych celów:

 • Poziomy zarządzania strategicznego, budowa modeli biznesowych, ocena atrakacyjności biznesów
 • Myślenie strategiczne w ujęciu Lean Management
 • Zarządzanie ryzykiem

Autodiagnoza i rozwój umiejętności menedżerskich: 

 • Komunikowanie, radzenie sobie ze stresem, Time Managment, inteligencja emocjonalna i społeczna 
 • Motywowanie i rozwój efektywnego zespołu poprzez coaching i mentoring

Zarzadzanie sprzedażą:

 • Techniki sprzedaży i negocjacje z klientem, psychologia sprzedaży, znaczenie komunikacji i mowy ciała w kontakcie z klientem
 • Księgowość, finanse w przedsiębiorstwie
EFEKT – Wzrost umiejętności zarządzania firmą
Image

Szkolenie I

Tworzenie strony internetowej

Pomożemy ci stworzyć profesjonalną stronę internetową dla twojej firmy
wavy_gold_line
1
Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej (24h)
Indywidualna współpraca z ekspertem

 • Unikalny projekt strony internetowej, instalacja i konfiguracja, pobranie WordPress 
 • Personalizacja kokpitu, budowanie treści, dodanie wpisów z mediami 
 • Utworzenie strony głównej i dodanie menu, administrowanie stroną
 • Wygląd strony, przygotowanie grafiki, dodawanie widgetów na stronę, tworzenie bloga
2
Kurs marketingu internetowego (10 dni)

 • Metodyka 3i Digital Marketing Institute na przykładzie własnej strony www
 • Research grup docelowych i konkurencji w digitalu, dotarcie do klienta - Customer Journey Map
 • Koncepcje i strategie content marketingowe, typy contentu i formaty treści, tworzenie person

Social Media Marketing:

 • Kluczowe platformy społecznościowe i optymalizacja profili organizacji w kanałach społecznościowych
 • Tworzenie społeczności i angażowanie odbiorców w social media
 • Tworzenie i optymalizowanie kampanii reklamowych (Facebook, LinkedIn, Twitter i Snapchat)

SEO (Search Engine Optimization):

Pozycjonowanie własnej strony internetowej, kluczowe elementy SEO

EFEKT – własna strona www
Image

Szkolenie II

Kreowanie marki na YouTube

Pomożemy ci stworzyć profesjonalny kanał YouTube prezentujący twoją działalność
wavy_gold_line
1
Wideomarketing (24h)
Indywidualna współpraca z ekspertem

 • Konfiguracja kanału i opracowanie strategii promowania marki na YouTube
 • Sposoby na znalezienie kanału w YouTube dzięki metadanym, współpracom, napisom oraz promowaniu
 • Budowanie koncepcji treści oraz dobrych i realnych pomysłów na przekaz
 • Wskazówki dotyczące wyboru narzędzi do edycji i profesjonalnego montowania filmów, dodawanie muzyki i efektów dźwiękowych 
 • YouTube Analytics kanału – sposoby na odczytywanie trendów, sprawdzanie kto ogląda filmy, co podoba się widzom i które filmy mają największy potencjał zarobkowy.
2
Kurs obsługi social media (10 dni)

 • Optymalizacja profili organizacji w kanałach społecznościowych
 • Tworzenie i optymalizowanie kampanii reklamowych (Facebook, LinkedIn, Twitter i Snapchat)
 • Narzędzia analityczne wspierające targetowanie i research grup docelowych, content marketing

Planowanie komunikacji:

 • Komunikacja wizualna: grafiki, infografiki, GIFy, zdjęcia 360, zdjęcia 3D, pokazy slajdów.
 • Facebook Live - kiedy i jak tworzyć transmisje na żywo.
 • Narzędzia wspomagające tworzenie treści (m.in. Canva, Adobe Spark, Facebook Creative Hub)
 • Analiza efektywności działań przykładowe narzędzia (m.in. Sotrender, Google Analytics) 
EFEKT – profesjonalny kanał YouTube
Image

Szkolenie III

Dofinansowanie ze środków unijnych

Pomożemy ci przygotować wniosek o dofinansowanie twojej działalności
wavy_gold_line
1
Przygotowanie wniosku o dofinansowanie (24h)
Indywidualna współpraca z ekspertem

 • Analiza potrzeb inwestycyjnych oraz identyfikacja aktualnych konkursów adekwatnych do potrzeb
 • Przygotowanie wniosku, biznes planu i niezbędnych załączników
 • Wsparcie w procesie aplikowania w zakresie obsługi systemu teleinformatycznego
2
Kurs z zakresu pozyskiwania środków unijnych (10 dni)

Informacje dotyczące głównych źródeł pozyskiwania funduszy europejskich:

 • Przegląd Programów Operacyjnych dla firm w roku 2020
 • Dostępne konkursy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej:

 • Zasady sporządzania projektów inwestycyjnych, kwalifikowalność wydatków w projekcie
 • Omówienie ścieżki aplikowania o wsparcia i warsztaty z wypełniania dokumentacji projektowej
 • Przygotowanie analizy finansowej projektu – rachunkowość we wniosku o dofinansowanie

Rozliczanie projektu dofinansowanego ze środków unijnych:

 • Zamówienia publiczne, zasada konkurencyjności, rozeznanie rynku
 • Przygotowanie wniosków o płatność, zasady korekt finansowych – najczęściej popełniane błędy
EFEKT – wniosek o dofinansowanie inwestycji
Image

Szkolenie IV

Kurs menadżerski

Pomożemy ci stworzyć nową strategię biznesową
wavy_gold_line
1
Przygotowanie i wdrożenie strategii biznesowej (24h)
Indywidualna współpraca z ekspertem

 • Analiza sytuacji firmy na rynku w ujęciu mikro i makrootoczenia
 • Wyznaczenie celów strategicznych i określenie kierunków działania
 • Opracowanie planu wdrożenia i kontakt z ekspertem w zakresie realizacji strategii
2
Kurs menedżerski (10 dni)

Narzędzia i techniki zarządzania dla osiągania wyznaczonych celów:

 • Poziomy zarządzania strategicznego, budowa modeli biznesowych, ocena atrakacyjności biznesów
 • Myślenie strategiczne w ujęciu Lean Management
 • Zarządzanie ryzykiem

Autodiagnoza i rozwój umiejętności menedżerskich: 

 • Komunikowanie, radzenie sobie ze stresem, Time Managment, inteligencja emocjonalna i społeczna 
 • Motywowanie i rozwój efektywnego zespołu poprzez coaching i mentoring

Zarzadzanie sprzedażą:

 • Techniki sprzedaży i negocjacje z klientem, psychologia sprzedaży, znaczenie komunikacji i mowy ciała w kontakcie z klientem
 • Księgowość, finanse w przedsiębiorstwie
EFEKT – Wzrost efektywności zarządzania firmą

Terminy szkoleń

Kalendarz planowanych szkoleń
Grupa 1
on-line

 • 30.09-1.10.2020
 • 2 i 5.10.2020
 • 5-6.10.2020
 • 7-8.10.2020
 • 11-12.10.202
Grupa 2
Kraków lub on-line

 • 09-13.11.2020
 • 23-27.11.2020
 • 07-08.11.2020
 • 19-20.12.2020
 • 09-10.01.2021
Grupa 3

Poznań on-line


 • 2-6.11.2020
 • 16-20.11.2020
 • 07-08.11.2020
 • 21.22.11.2020
 • 09-10.01.2021
Grupa 4
Warszawa lub on-line

 • 2-6.11.2020
 • 16-20.11.2020
 • 07-08.11.2020
 • 21.22.11.2020
 • 09-10.01.2021

Terminy Doradztwa

w trakcie szkoleń wybierz jednego trenera aby pracować z nim indywidualnie. Terminy dobierzesz z trenerem indywidualnie.

Eksperci i doradcy

Poznaj sylwetki ekspertów, którzy pomogą Ci rozwinąć firmę
Image
Beata Knap
Psycholog, Coach ACC ICF

Zarządza projektami, koordynuje pracę zespołu, prowadzi warsztaty z obszaru kompetencji psychospołecznych i sesje coachingowe. W pracy zawodowej łączy wiedzę psychologiczną z realnymi potrzebami konkretnych osób.

Absolwentka Nauk Politycznych na Uniwersytecie Zielonogórskim, Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Ukończyła certyfikowany kurs coachingu w szkole MERITUM i w Instytucie MUKOID.

Image
Patrycja Smoleńska
Project Manager

Wieloletni doradca biznesowy, trener specjalizujący się z psychologii zespołów, osobistej sprawczości, obsługi finansowania projektów z UE. Specjalista w zakresie lingwistyki stosowanej. Politolog o specjalności stosunki międzynarodowe i polityka europejska.

Na przestrzeni 18 lat wspierałam rozwój ponad 200 przedsiębiorstw w zakresie optymalizacji wydajności biznesowej. 

Współpracowała m.in. z PwC, Interdruk, IdeaBank, PFRON, Regitech sp. z o.o., MacDonald’s, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

Szkolenia w liczbach

Dotychczasowa efektywność Akademii
Zrealizowane pełne szkolenia
0
Zrealizowane godziny doradztwa
0
Zrealizowane sesje coachingowe
0

Opinie uczestników

Co mówią bywalcy Akademii

Opinie uczestników

Co mówią bywalcy Akademii

Szkolenia w liczbach

Dotychczasowa efektywność Akademii
Zrealizowane pełne szkolenia
0
Zrealizowane godziny doradztwa
0
Zrealizowane sesje coachingowe
0